Billigst mulig bobilferie.

Norge er et langstrakt land med mange fjorder, noe som igjen betyr at det er mange steder du må benytte ferje for å komme deg frem dit du skal. For en bobil koster det selvsagt mer enn vanlig personbil, og mange erfarer at ferjebiletter spiser godt av feriebudsjettet om man kjører veier hvor det er mange ferjestrekninger.

Et godt tips er derfor å inngå en avtale om AutoPass-Ferjekonto i forkant av ferien og betale inn et forskudd på denne kontoen. Som privatkunde oppnår du 50% rabatt på kjøretøy ved inngåelse av en slik konto. (I de ferjesamband hvor det er personbetaling, får du 17% rabatt på personbillettene). Rabatt forutsetter at man har betalt inn forskuddsbeløp.

Bilferje Jondal-Utne

AutoPass Ferje er en landsomfattende avtale (med noen få unntak, se side Ferjesamband).

Dersom du allerede har en AutoPASS-brikke fra en brikkeutsteder, f.eks i det området der du vanligvis ferdes, registrerer du avtalen på samme brikke som du allerede har i din bil.

NB: Det er viktig å være klar over at ulike ferjesamband benytter ulike betalingsmetoder, og at du sjekker dette opp på forhånd når du planlegger din reise.

 

Ordningen kan du lese mer om på denne siden