Er det trygt å bruke gass?

Ja, normalt sett er gass en meget trygg energikilde. Det er svært få registrerte ulykker hvor gass er årsaken til ulykken. De sakene du har lest om i media er ofte kjøretøy som er bygget om eller bygget selv, og som ikke har fulgt gjeldene regelverk.

NB:
I gulvet på kjøretøyet ditt er det flere luftehull. Disse må ikke tildekkes da de er der for å oppnå sirkulasjon av luft, og slippe ut gass dersom en eventuell lekkasje skulle oppstå.

 

Kjøretøy solgt fra NCB-godkjente forhandlere er alltid gasstestet før levering.

Kjøper du kjøretøy privat og ikke kjenner tilstanden til gassanlegget bør du oppsøke en NCB godkjent forhandler for gass-test.

 

Forsøk ALDRI å reparere gasskomponenter selv. La personer med sertifisering gjøre dette.

 

Det anbefales å ha en gasstest hvert andre år.

 

Slangen som er tilkoblet flasken skal byttes minst hvert 5 år, men tidligere om den viser tegn til å sprekke opp.