Hva bør jeg gjøre før jeg lagrer bobilen/vognen før vinteren

 1. Før lagring må du alltid fullade batteriene.
 2. Tøm ferskvannstank.
 3. Tøm varmtvannstank.
 4. Tøm toalettspyletank om du har.
 5. Tøm spillvannstank.
 6. Tøm toalettkassett.
 7. Kjør en renserunde med riktige kjemikalier.
 8. Utfør punktene 2-6 enda en gang til.
 9. Sett alle kranene i åpen stilling midt i mellom varmt og kaldt vann.
 10. Kjør pumpen i 30 sekunder. Fjern deretter sikring til vannpumpe.
 11. Tøm alle skap, sittebenker og lasterom slik at det kun er minimum av gjenstander, slik at det oppstår minst mulig kondens.
 12. Ta ut all mat.
 13. Vask kjøretøyet nøye innvendig og utvendig. Innvendig er dette viktig for å unngå at mus eller andre skadedyr vil inn i kjøretøyet.
 14. Koble fra batteri(ene). Enten via hovedstrømbryter eller ved å ta av polen.