Hvordan fungerer en varmeveksler?

  • Varmeveksleren fungerer slik at varmen fra boenheten smitter over til bilens kjølevæske via varmeveksleren. Og vise versa.
  • For å varme opp boenheten fra bilens kjølevæske må du sjekke at kranen på varmeveksleren er i åpen stilling (denne finner du enten på varmeveksleren eller under panseret på bilen. Les bilens brukerveiledning).
  • Sett på ALDEN og still inn ønsket temperatur så skru av gass og 230 volt på panelet. Du trenger ikke ha noen av energikildene innkoblet ved bruk av varmeveksler. Bruk da ALDEN som du normalt bruker den.
  • For å varme opp bilens motor fra ALDE, må du finne sirkulasjonspumpeknappen (se bilens brukerveiledning om hvor denne er plassert). Sett da på ALDEN på det du måtte ønske av energivalg, så vil bilens motor også bli varmet opp. Det er viktig å merke seg at hvis sirkulasjonstegnet på displayet ikke er på, er ikke utbytte av varmeveksleren like stor som om den er på. Hvis det ikke sirkuleres nok varmevæske over varmeveksleren vil heller ikke væsken som sirkuleres i motoren varmes mye. For å få best utbytte av varmeveksler må du sette opp temperaturen i bodelen til sirkulasjons tegnet kommer frem i displayet.
  • HUSK Å SKRU AV SIRKULASJONSPUMPEN FØR KJØRING!