Hvordan tømmer jeg bobilen for vann?

Start med å tømme ferskvannstanken.

 

Skru av vannpumpen om du har egen knapp til dette. Hvis ikke kan du fjerne sikringen til pumpen.

 

Åpne alle kranene og sett disse midt i mellom varmt og kaldt vann å la dem være åpne heletiden.

 

Finn varmtvannstanken din, åpne avtappingen på denne. (Se brukerveiledningen på hvor denne finnes og hvordan den åpnes)

 

Det er viktig å merke seg at flere og flere kjøretøy har tappepunkter rundt om i bilen, spesielt de med vannpumpe utenfor tanken. Se brukerveiledningen for hvor disse finnes.