Hvorfor får jeg fukt i vognen/bobilen?

Fukt kan oppstå av ulike grunner:

 

Fukt kan oppstå på grunn av ytre påkjenninger (bulking, hull …).

 

Fukt kan oppstå på grunn av alder. Det vil si at levetiden på tetningsstoffet er brukt opp.

 

Fukt kan også oppstå på grunn av for dårlig vedlikehold. Husk å rengjøre rundt pakninger jevnlig.

 

Fukten kan komme av manglende tettningsmasse under produksjon.

 

Vann som samler seg i «lommer» i tetningsmassen kan forårsake frostspreng i kulde, noe som skaper lekkasjer.

 

Fukten kan også komme innenfra på grunn av lekkasje i vannsystemer.