Hvorfor fungerer Alde-varmen dårlig?

  • Alde varmesystemet er bygget opp slik at det må være luftgjennomstrømning over konvektorene (radiator).
  • Se her for mere info om ALDE (hyperlink til ALDE)
  • Når det gjelder luftsirkulasjonen så er det viktig at det er fri ferdsel av luft ut bak seteryggen, og likeledes i sittebenker. Ikke steng for luftegitter.
  • Det kan også være at sirkulasjonen av væsken er dårlig. Prøv og justere hastigheten til pumpen. På 12 volt gjøres dette på selve pumpen der det er rød skrue med pil, med ett lite flatt skrujern. Sett den litt høyere hvis den er under 2, det er viktig og bemerke seg at ved for høy hastighet vil væsken ha for kort tid inne i «varmen» for å kunne bringe denne med seg videre med seg. Optimal pumpestyrke for en middels stor bil/vogn er 3.
  • På 230 volt pumpen gjøres innstillingen på panelet. Se i brukerveiledningen (hyperlink til ALDE hvordan dette gjøres.)