Hvorfor renner vannet i varmtvannstanken ut?

Ved temperaturer under ca. 3 °C ved tappeventilen vil denne automatisk åpne seg ved at trykknappen hopper ut av posisjon. Vannet i varmtvannstanken renner da ut.

 

Sett på varmeren til temperaturen har steget nok til å stenge ventilen igjen.