Hvorfor spyler ikke toalettet helt rundt?

Det kan være at vannpumpen ikke har trykk nok.

 

Det kan være nødvending å installere en struper på spyledysen.  Kontakt ditt verksted / Askjems

 

Det kan ligge skitt i «silen» i systemet. Denne kan eventuelt fjærnes. Kontakt ditt verksted / Askjems