Hvorfor virker ikke nivåmåleren på spillvannstanken?

Tøm tanken.

 

Fyll på spillvannsrensemiddel. Følg bruksanvisningen nøye. Dette bør gjøres annenhver tank.

 

La aldri spillvannet stå på tanken ved lagring.

 

Om ingen av punktene over fører frem: Finn inspeksjonshullene(lokk) til tanken (ofte under luker i gulvet) inne i boenheten. Åpne lokket som er nærmest spillvannsmåleren. Vask pinnene som går ned i tanken med klut. Om det er vanskelig å komme til å vaske, kan måleren demonteres og taes ut for nøyere rengjøring.