Må jeg etterfylle væske?

  • Det er viktig å kontrollere nivået på ekspansjonskaret jevnlig.
  • Riktig nivå ved kaldt system er rett over min.
  • Riktig nivå ved varmt system vil da være rett under max.
  • Ved anvendelse av konsentrert glykol skal blandingen bestå av 60 % vand og 40 % glykol. Hvis varmeanlegget usettes for temperaturer lavere end -25 °C, skal glykol innholdet økes, dog ikke over 50 %.
  • Anvend helst ferdigblandet Alde Premium Antifreeze, som er av meget høy kvalitet, og som er spesielt utviklet til Alde-varmesystemer. Men det kan også benyttes andre type glykoler pass på at fargen er den samme MÅ IKKE BLANDES.