Skal dekktrykket økes under lagring?

Ja, det bør økes til makstrykk før bilen parkeres over lengre tid, for å unngå kast i dekkene (flate områder). Sjekk først hva makstrykk er på dekket.