Hvorfor spyler ikke toalettet?

Sjekk sikringen. Denne finner du ved å ta ut do kassetten. Sikringen er da enten plassert i taket i kassettrommet ved siden av hullet, eller så er den plassert på veggen i kassettrommet 3 amp lilla sikring.

 

På noen kjøretøy kan vannpumpen være tilkoblet til toalettet. Da må du også sørge for at vannpumpen er aktivert.

 

Hvis toalett-tanken er full vil spyling heller ikke kunne skje.

 

På kjøretøy med egen toalettspyletank så kan pumpen være defekt. Legg merke til om lyset dimmer litt når du prøver og spyle. Det er ett sikkert tegn på at pumpen bør byttes. Kontakt ditt verksted / Askjems