Truma starter, men går over til rødt lys?

  1. Sjekk at påtrykksregulator/slangetilkobling(gassregulator) er skikkelig montert på flasken og at den er åpen.
  2. Tenn kokebluss og observer flammen. Ser den riktig ut?
  3. Tenn kjøleskapet på gass.
  4. Manuelt betjeningspanel: For å tilbakestille (feiltilbakestilling) apparatet må du slå det av, og når ingen av lysdiodene på betjeningsdelen blinker lenger, kan du slå det på igjen.LCD display CP Plus: For å resette systemet.

    Bruk dreie-/trykknappen til å velge ”RESET”. Trykk på dreie-/trykknapp. I displayet vises ”PR SET”. Trykk kort på dreie-/ trykknappen for å bekrefte. Når du har bekreftet, starter betjeningsenheten Truma CP plus automatisk reset prosedyren. I løpet av denne prosedyren viser displayet” INIT ..”

  5. Tenn så varmeren på nytt.
  6. Kommer det feilmelding i displayet les i bruksanvisningen og feil søk deretter.
  7. Hvis ingen av punktene over fører frem kontakt Askjems (hyperlink til kontaktskjema på hjemmesiden)