Betingelser for leie

Betingelser for leie av bobil fra Ferda Tønsberg

Leietaker /sjåfør:
Leietaker må være fylt 25 år og innehaver av gyldig førerkort klasse B.

Bestilling:
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale og leietaker må oppgi et gyldig kredittkortnummer med utløpsdato. Dette som bekreftelse på bestillingen.

Depositumet på kr 9.000,- kan evt innbetales ved bestilling for å bekrefte bestillingen, hvis ønskelig.

Ut-/ innlevering:
De fleste ut- og innleveringer skjer på fredager eller mandager. Utlevering mellom kl. 13.00 til 16.00, innlevering mellom kl. 09.00 til 10.00.
Ved for sen tilbakelevering belastes ¼ dags leie for hver time, dersom annet ikke er avtalt. Bobilen skal være godt rengjort inn – og utvendig, likeledes skal toalett og avfallstank være tømt. Bobilen skal tilbakeleveres med full drivstofftank.

Bøter:
Parkeringsbøter, ulovlige bompasseringer o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid. I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 250.-.

Skader:
Skader som forårsakes av leietaker under leieforholdet belastes etter kostnaden for reparasjon. Bulker og småskader som reduserer bilens verdi belastes etter takst. Dersom forsikringen må benyttes for å dekke skaden, belastes egenandelen på kr 15.000,-. Depositumet brukes til delbetaling av egenandelen.

Husdyr:
Vi tillater ikke husdyr i våre bobiler.

Leietakers ansvar:
Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket. Bobilene er røykfrie.

Dersom uforutsette problemer oppstår ,er leietaker pliktig å ta kontakt med Askjems Utleie for å prøve å løse problemet. Erstatning for evt. redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved tilbakelevering.

NB: Se for øvrig egen info i bobilen for ytterligere opplysninger

Havari:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil. Innbetalt depositum og leie fåes da uavkortet tilbake. Imidlertid gjør vi vårt beste for å finne en annen bobil. Oppstår feil / skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon.

Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon. De fleste selskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon.

Forsikring:
Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved ansvar- eller kaskoskade må leietaker betale egenandel på inntil kr. 15.000.- pr. skade. Ved glasskade er egenandelen kr 2.000,-. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen.

Det anbefales at leietaker tegner egen reise- forsikring. Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for og som ikke dekkes av kaskoforsikringen, må alle utgifter dekkes av leietaker. Bobilene er tilknyttet redningstjeneste Falk, Viking el. lign..

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding.

Leieprisen:
Leien betales ved henting. Leieprisen er basert på at man ikke kjører over et vist antall kilometer pr. uke Dersom man kjører utover dette, vil det beregnes et tillegg ( se prisliste) som avregnes ved ankomst.

Depositum:
Sikkerhet i kredittkort reserveres. Ved skadefri tilbakelevering, kanseleres reservasjonen.

Ekstrautstyr kan leies:

Sengetøy/håndkle pr. person kr. 400.-
Campingbord kr. 200.-
Campingstol kr. 100,-
TV:  inkludert

Rengjøring / tømming:
Bobilen skal leveres inn rengjort innvendig og utvendig. Ved manglende rengjøring belastes satsene som nevnt under.

Ønsker du at vi tar rengjøringen / tømmingen, kan dette avtales på forhånd.

  • Utvendig vask kr. 900,-
  • Innvendig kr. 1200,-
  • Vask av kjøkkenutstyr kr. 250.-
  • Tømming av toalett kr. 1200,-

Avbestilling:

Ved en eventuell avbestilling av leie, betales et gebyr på kr. 1.800.- som går av på innbetalt depositum.

Dersom avbestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise, blir gebyret på 50% av avtalt leie, dersom vi ikke får ny leietaker.

Ved avbestilling mindre enn 5 dager før avreise må leien betales fullt ut.